Straumann, Ires, Adin, SGS

Jako autoryzowany gabinet implantów  IRES Implant , STRAUMANN,  SGS Dental Implant, Adin Implant

oferujemy również możliwość uzupełnienia braków pojedynczych i kilku zębów za pomocą wszczepu. Implanty są stosowane od 40 lat na świecie dają pacjentom niesamowite możliwości reaktywacji „własnego uzębienia”.

Dla wielu pacjentów, którzy utracili jeden lub więcej zębów, a szczególnie dla tych którzy są całkowicie bezzębni, alternatywne rozwiązanie stanowi obecnie tzw. wszczepiony most. Most jest umocowany w kości za pomocą wszczepów. Odkrycie faktu, że tytan potrafi zintegrować się z tkanką ludzką, co umożliwia zastosowanie wszczepów tytanowych jako podpory nowych zębów, zostało dokonane przez wybitnego szwedzkiego naukowca, profesora Per-Ingvar Branemark. W 1965 roku profesor Branemark dokonał zabiegu na swoim pierwszym pacjencie, któremu wszczepiony most służy doskonale do dnia dzisiejszego. Od tego czasu ponad 400 000 pacjentów na całym świecie zostało poddanych zabiegowi, co właśnie czyni metodę wszczepów bezkonkurencyjną.
Metoda została udokumentowana na drodze trzydziestoletnich, skrupulatnych i systematycznych prac badawczych. Pacjenci poddający się obecnie implantacji mogą być pewni, że lata badań naukowych przemawiają za powodzeniem zabiegu. Jeżeli z jakiejś przyczyny jeden z poszczególnych wszczepów nie zintegrowałby się z kością, w większości przypadków most będzie nadal funkcjonować idealnie, oparty na pozostałych wszczepach.
Jakie są korzyści z posiadania wszczepionego mostu?
Możesz, rozmawiać i śmiać się bez skrępowania. Twoje nowe zęby są mocno zakorzenione i wydają się po prostu być Twoimi naturalnymi zębami.

Możesz bez żadnego problemu jeść wszystko co tylko zechcesz.
Metoda dokonania zabiegu jest pewna i niezawodna.
Odzyskasz swój naturalny uśmiech.
Nie zachodzi potrzeba spiłowania przyległych, zdrowych zębów.
Implanty w połączeniu z umiejętnościami stomatologa i technika dentystycznego, których pacjentem jesteś, oznacza że w poszczególnych przypadkach nie ma możliwości rozróżnienia Twoich naturalnych zębów i zębów zbudowanych na wszczepach. Metoda ta jest w stanie przywrócić Ci możliwość żucia i stworzyć poczucie odzyskania utraconych, naturalnych zębów. Nic więc dziwnego, że zapotrzebowanie na zabiegi implantacyjne rośnie każdego roku.
Czy wszczep jest czymś odpowiednim dla Ciebie?
Obecnie coraz więcej ludzi poświęca mnóstwo czasu swojemu wyglądowi zewnętrznemu. Stan ich uzębienia odgrywa więc coraz większą rolę. Wygląd Twoich zębów jest w stanie poprawić ogólne wrażenie estetyczne, a tym samym Twoją pewność siebie. Należy podkreślić, że dosłownie każdy – tak w młodym jak i w dojrzałym wieku – kto stracił ząb lub kogo to czeka, może poddać się zabiegowi dokonania wszczepów. Poniżej podanych zostało kilka przykładów tego, w jakich przypadkach zabieg może być wykonany.

Przebieg zabiegu – czynność za czynnością
Zabieg składa się z pewnej liczby czynności, wśród których rozróżnić można część chirurgiczną i część protetyczną.
Zabieg chirurgiczny i protetyczny powinien zostać wykonany przez specjalistę w zakresie protetyki lub praktykującego lekarza stomatologa ze specjalnym, dodatkowym przygotowaniem. Jeśli nie posiadasz własnych zębów, zabieg wstępny normalnie nie jest wymagany. Jeśli zaś pozostały Ci słabe zęby, które należy usunąć, kość szczękową trzeba wyleczyć przed przystąpieniem do zabiegu implantacji.

Czynność l – Umieszczenie wszczepów

Za pomocą precyzyjnej operacji technicznej, chirurg umieszcza w Twojej kości szczękowej małe, podobne do śrubek, wykonane z tytanu elementy – wszczepy. W uproszczony sposób można powiedzieć, że będą one służyły za korzenie Twoim nowym zębom. W całkowicie bezzębnej szczęce umieszcza się zwykle od pięciu do sześciu takich wszczepów. Operacja trwa od 2 do 3 godzin i jest zwykle wykonywana przy zastosowaniu miejscowego znieczulenia. Pacjent nie doświadcza żadnych przykrych wrażeń ani podczas operacji, ani po niej.

Czynność 2 – Okres gojenia

Aby wszczepy mogły przyjąć się w szczęce – co nazywamy osteosyntezą – musisz być przygotowany na obywanie się bez swojej protezy w ciągu jednego do dwóch tygodni po umieszczeniu wszczepów. Jeśli pozostały Ci niektóre z własnych zębów, możesz na ten okres otrzymać tymczasowy most. Po upływie okresu gojenia możesz używać swoją dawną protezę zasadniczo w ten sam sposób co przedtem. Okres gojenia trwa zwykle od 3 do 6 miesięcy, w zależności na przykład od tego czy górna, czy dolna szczęka została poddana zabiegowi.

Czynność 3 – Przytwierdzenie wsporników

Gdy osteosynteza wszczepów dobiegła końca i zostały one na stałe umocowane w kości szczękowej, odbywa się następny etap. Tym razem chirurg przytwierdza do wszczepów łączniki, zwane także wspornikami. Łączniki te przechodzą przez dziąsła i przytwierdzony do nich zostaje następnie most. Twoje nowe zęby zostaną wykonane na samym końcu, w przeciągu kilku tygodni po przytwierdzeniu wsporników.

Czynność 4 – Praca nad protezą

Praca nad Twoim nowym, wszczepionym mostem rozpoczyna się od pobrania wycisków jamy ustnej. Po dokonaniu tej czynności ma miejsce 5- 6 kolejnych wizyt, w ciągu których dentysta w porozumieniu z Tobą zdecyduje o wyglądzie mostu i zębów. Po upływie kolejnych 3-4 tygodni Twój cel zostanie osiągnięty – otrzymasz nowy, wsparty na wszczepach most. Możesz na powrót cieszyć się stałymi zębami, które z całym prawdopodobieństwem będziesz odczuwał jako część swojego własnego ciała. Twój nowy most musi być regularnie doglądany i kontrolowany, zupełnie tak samo jak gdybyś miał swoje własne, naturalne zęby.

W naszej poradni aktualnie wykorzystujemy cztery systemy implantologiczne:

  • Szwajcarski system STRAUMANN® www.wszystkooimplantach.pl
  • Szwajcarsko Węgierski system SGS Dental Implant www.sgs-dental.com
  • Amerykański DIRECT IMPLANT  www.implacore.pl/info/
  • Izraelski   ADIN DENTAL IMPLANT   www.adin-implants.com/
  • Dzięki wykorzystaniu różnych systemów jesteśmy w stanie dobrać najlepsze implanty do konkretnych potrzeb leczniczych, jak również zaproponować rozwiązania o różnych kosztach wykonania. Posiadamy własne pełne oprzyrządowanie chirurgiczno-protetyczne i diagnostyczne – Tomografia komputerowa i Pantomogram
    Leczeniem protetyczno-implantologicznym zajmuje się :
  •  lek dent. Maciej Lesisz.
    Jeżeli rozważacie Państwo zastosowanie implantów, zapraszamy na konsultację, podczas której określimy optymalny sposób leczenia implanto-protetycznego. 

Lokalizacja

Formularz kontaktowy